Info – Maskininformation

Kokaren

Tekniken med att göra espresso bygger på att man har en kokare (i storlek efter maskinens storlek/kapacitet) som värmer vatten och där i sin tur vattnet som går till bryggruppen för att göra kaffe, passerar i en egen ledning (s.k. värmeväxlare), genom kokaren, för att värmas upp.

På detta vis är vattnet som man gör kaffe av alltid färskt, direkt från vattenledningen! En del av kokaren används också för att generera ånga till att skumma mjölk.

Vattnet i kokaren används också för att få ut varmt vatten ur maskinen. Storleken på kokaren anpassas för att klara av olika stora mängder skummande och att samtidigt bibehålla en jämn temperatur för att kaffet ska få rätt vattentemperatur.

Olika espressoblandningar är olika känsliga och behöver för perfekt resultat få sin absolut rätta temperatur. Man bör därför, i samband med att man ställer in malning, kaffedos, tamping etc., även justera maskinens kokartemperatur, för maximal kvalitet.

Observera att materialet i kokaren*, materialet i maskinens rör, kopplingar m.m. samt kokarens storlek gemensamt har betydelse för ett bra resultat.

Promac’s maskiner tillverkas med kokare i specialmaterial som klarar maximalt bra att hålla temperaturen. Storleken på kokaren anpassas till maskin beroende på antal bryggrupper.

Promac’s maskiner har dubbla ångrör samt separat vattenutlopp, allt för bästa funktion och användning.

* Alla väsentliga delar i en Promac espressomaskin, tillverkas i den egna fabriken och man arbetar kontinuerligt med att utveckla material och konstruktioner för att bygga maskiner med maximal prestanda och hög kvalitet!

Bryggruppen

Promac’s maskiner byggs med den klassiska E-61 bryggruppen*, i tjockt gods för jämn värme, som med sin konstruktion har egenskaper som ger bästa förutsättningar att producera riktigt bra espresso.

Konstruktionen bygger (enkelt beskrivet) på en s.k. ”thermosyphonic cirkulation” och innebär i praktiken att bryggruppen hålls på en jämn och korrekt temperatur för att ge jämn och god kvalitet på kaffet vid bryggning.

Vattnet från vattenledningen passerar värmeväxlaren och värms upp för att sedan pumpas vidare ut i bryggruppen och till slut passera genom kaffe i filterhållaren.

Samtidigt cirkulerar vatten tillbaka från bryggruppen till värmeväxlaren och på detta vis är kretsen hela tiden fylld med varmt vatten som värmer bryggruppen.

Kaffets temperatur när det kommer ur filterhållarens ”spouts” är således avhängd till temperaturen i kokaren och kan påverkas via den pressostat som styr kokartemperaturen. Någonstans runt 90 grader* brukar vara en optimal temperatur för många espressokaffen men varje blend är i princip unik och reagerar olika på olika temperaturer!

I kombination med Caffè Mauro och Caffè Uninersal’s produkter lämpar sig E-61 gruppen alldeles ypperligt och ger baristan möjlighet att skapa det bästa kaffe att servera sina gäster.

* Observera att för att mäta temperaturen på absolut bästa sätt krävs en snabb och exakt termometer. Därutöver är sannolikt den lämpligaste mätmetoden, att köra ut vatten ur kokaren, vänta tills termostaten slagit ifrån (= värmningen stannar) och sedan mäta flödet i eller direkt vid utloppet av filterhållaren. För att få korrekta mätvärden bör mätningen göra ett antal gånger.

Ångrör, vattenrör

Promac’s maskiner utrustas alltid med dubbla ångrör vilket ger maximal möjlighet att arbeta och utnyttja maskinens mycket goda egenskaper vad gäller att skumma mjölk.

Ångmunstycket är långt och ångröret i sig rörligt i alla ledder vilket gör det lätt för alla att använda ångröret med sin egen skummningsteknik.

Promac espressomaskiner byggs med stora kokare, anpassade för sin maskins storlek och i material med extremt god värmeegenskaper, för jämn och bra temperatur.

Två baristor kan på en större maskin jobba samtidigt och servera stora mängder kaffe och kaffedrinkar på kortaste tid.

Varmvattenflödet kan förprogrammeras (bara på modell ME – på modell PU har maskinen ett traditionellt vred) så att till exempel viss mängd vatten för te eller Caffé Americano levereras automatiskt.