Syrups

Torani Almond Roca

Torani Amaretto

Torani Caramel

Torani Chai Tea

Torani Cherry

Torani Chocolate Bianco

Läs ännu mer

Torani Chocolate Milano

Torani Chocolate Mint

Torani Cinnamon

Läs ännu mer

Torani Coconut

Torani Coffee

Torani Crème Caramel

Torani Crème De Banana

Torani Crème De Cacao

Läs ännu mer

Torani Crème De Menthe

Torani Italian Eggnog

Torani English Toffee

Torani French Vanilla

Torani Grape

Torani Hazelnut

Torani Irish Cream

Torani Kiwi

Torani Lemon

Torani Vanilla

Torani Lime

Torani Macadamia Nut

Torani Watermelon

Torani Orange

Torani Almond Orgeat Syrup

Torani Passion Fruit

Torani Peach

Torani Peppermint

Läs ännu mer

Torani Pineapple

Torani Raspberry